Švedska ostala bez smeća, uvozi ga zbog reciklaže

16/02/2013 12:44

Ova skandinavska zemlja uvozi smeće iz susedne zemlje Norveške kako bi nastavila svoj program reciklaže smeća za proizvodnju energije za hiljade domaćinstava u zemlji od oko 3,5 miliona stanovnika. Još od ranijih 1900 Švedska  primenjuje sveobuhvatan sistem, kroz izmenu zakona, blisku saradnju ljudi sa privredom ona je izmenila svest ljudi i učinila ga ekološki svesnim.

Postavljene su takse za odlaganje smeća na deponije i postavljeni su ciljevi u oblasti reciklaže smeća. Švedska politika ekonomski stimuliše masovnu reciklažu. Kao rezultat toga, čak 90% smeća koje se reciklira kasnije se koristi u proizvodnji električne energije i goriva. Takođe, je zabranjeno odlaganje organskog smeća na deponije, pa se umesto toga ono biološki tretira za spravljanje komposta, biogasa i đubriva..