Abisko,Sarek i Dundret...

16/02/2013 15:00

...su prvi nacionalni parkovi koje je osnovala Švedska, sa namerom da zaštiti prirodna bogatstva. Ona je ujedno i prva zemlja u Evropi koja je uradila tako nešto. Na taj način, poslednji delovi evropske divljine su sačuvani od ekspoloatacije i uništavanja.